GDPR

Pro web www.coolpacknavic.cz

  1. Tato webová stránka je GDPR kompliant a respektuje práva subjektů údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

  2. Shromažďujeme následující osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu podniku, datum narození, IČO. Tyto údaje shromažďujeme, abychom mohli zpracovat objednávky a poskytovat zákaznický servis. Tyto údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou, pouze budou použity pro účely zpracování objednávek a poskytování zákaznického servisu.

  3. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromažďovány. Používáme šifrované připojení a další bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem.

  4. Subjekty údajů mají následující práva v souvislosti s údaji, které o nich shromažďujeme: právo na přístup k údajům, právo na opravu chybných údajů, právo na výmaz údajů a právo na omezení zpracování. Subjekty údajů mohou uplatňovat svá práva kontaktováním našeho týmu zákaznického servisu prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

  5. Tato webová stránka používá soubory cookies k shromažďování anonymních statistik o tom, jak návštěvníci stránky používají. Soubory cookies nejsou používány k shromažďování osobních údajů. Soubory cookies jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly vytvořeny.

  6. Používáme následující bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů: šifrované připojení, pravidelné zálohování dat a pravidelné aktualizace softwaru a bezpečnostních opatření.

  7. Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny. Subjekty údajů jsou povinni se seznamovat s aktuální verzí podmínek před zadáním jakýchkoli osobních údajů na této webové stránce.